Departments

Learn more about our departments

بستن فاصله میان دندان ها

بستن فواصل میان دندان ها

بستن فواصل میان دندان ها گاهی اوقات تاثیر زیادی در ظاهر افراد می گذارد . زیرا این فاصله ها موجب منحرف شدن چشم فرد مقابل به سمت خود و در نتیجه توجه نکردن به چهره شخص میشود . فواصل را به روشهای مختلفی می توان بست.

ارتودنسی

در بعضی شرایط که فاصله بین دندانها بسیار زیاد است و یا فضای بین دندان نا متقارن و غیر قرینه است روش ارتودنسی برای اصلاح آن توصیه می شود.

لامینیت و یا کامپازیت ونیر

در صورتی که تعداد فواصل بین دندانی زیاد باشد و همراه با مشکلات دیگر مثل : تغییر رنگ و یا مشکلات شکل و فرم دندانها باشد روش ایده آل برای اصلاح آن لامینیت و یا کامپازیت ونیر است .

روش ترمیمی

در صورتی که فاصله بین ۲ دندان باشد و مقدار آن کمتر از ۲ میلی متر باشد می توان با روش ترمیمی و یا پر کردن مشکل را اصلاح نمود. در این روش فاصله بین دو دندان تقسیم بر ۲ می شود و نصف این فاصله با استفاده از مواد همرنگ دندان یا کامپوزیت به عرض هر یک از دندانهای مجاور اضافه میشود تا فاصله بسته شود.