بلیچینگ

امروزه یکی از خدمات دندانپزشکی زیبایی سفید کردن دندان ها با استفاده از روش های زیبایی می باشد . به غیر از لمینیت و کامپوزیت ونیر ، شیوه دیگری به نام بلیچینگ دندان (سفید کردن دندان ) وجود دارد که برای روشنتر کردن دندانهای بد رنگ مورد استفاده قرار می گیرد .

بلیچینگ روشی است که می تواند دندان هایتان را حدود یک تا چند درجه روشن نماید . ممکن است به علت های مختلفی دندان های فرد دچار بد رنگی شود ، زردی و بد رنگی دندان ها علاوه بر موارد موروثی ممکن است به خاطر مصرف سیگار و یا عدم رعایت بهداشت دندان ها رخ دهد ، عادات غلط تغذیه ای در زندگی نیز از عوامل تاثیر گذار خواهد بود .

در روش بلیچینگ از یک ماده دکلره کننده رنگ ( اکسیدان) براى سفید کردن رنگ دندانها استفاده مى شود . ماده بلیچینگ از خلل و فرج میکروسکوپى سطح دندان جذب شده و با یک سرى تغییرات شیمیایی رنگ دندان را سفید میکند . قابل ذکر است که در این روش به هیچ عنوان میناى دندان ساییده نمى شود و آسیبی به بافت دندان نمی رسد . ماده اصلی موجود در موادبلیچینگ (پراکسید هیدروژن ) است . در واقع ماده بلیچینگ روى مواد رنگى الى نفوذ کرده به دندان، تاثیر کرده و انها را دکلره مى کند و بدین صورت رنگ دندانها روشنتر مى شود.